AUTOBOND GROUP a.s.

SWIFT SPORT - Bezpečnost

Bezpečnost a praktičnost

Nebezpečí přichází ve chvíli, kdy řidič ztratí kontrolu nad vozidlem. To je důvod, proč bezpečnostní technologie Suzuki drží krok se zvýšeným výkonem nového Swiftu Sport. Posádku chrání pomocí vylepšených a nových bezpečnostních funkcí.

Suzuki Safety Support

Suzuki Safety Support je komplex asistenčních technologií, které zvyšují bezpečnost v nouzových situacích pomocí funkcí, jako je přednárazové brzdění, varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu a další. Nový Swift Sport je standardně vybaven systémem DSBS (Dual Sensor Brake Support). Systém DSBS kombinuje monokulární kameru s laserovým snímačem, které jsou umístěny na čelním skle a zajišťují funkce přednárazového brzdění, varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu, systém udržování v jízdním pruhu a systém sledování únavy řidiče. Kombinace kamery, která vyniká v detekci chodců nebo značení jízdních pruhů na střední až delší vzdálenosti a laseru, jehož doménou jsou krátké vzdálenosti, a tma, zajišťuje velmi přesnou identifikaci hrozící nehody. Pro funkci adaptivního tempomatu (ACC) je k rozpoznávání vpředu jedoucích vozidel využíván milimetrový vlnový radar. Systém DSBS přispívá k mimořádné ochraně posádky, která si tak může s klidem na duši naplno vychutnat jízdu v novém Swiftu Sport. Suzuki-Safety-Support

Dual Sensor Brake Support (DSBS)

Při jízdě využívá Swift Sport přednárazový systém s dvěma senzory. Kamera s monokulární optikou a laserový senzor sledují, zda nehrozí srážka s vpředu jedoucím vozem nebo chodcem. Při zjištění rizika systém podle situace reaguje jedním ze tří způsobů. dual sensor brake support v suzuki swift sport

Systém udržování v jízdním pruhu

Při jízdě rychlostí od 60 do 160 km/h je jízdní pruh sledován monokulární kamerou. Pokud systém vyhodnotí, že vozidlo začíná pruh opouštět, automaticky pomůže řidiči jemnými zásahy do řízení vrátit se do původního směru.

systém udržování v jízdním pruhu v suzuki swift sport

Varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu

Při jízdě rychlostí alespoň 60 km/h systém porovnává směr jízdy vozu s vypočítanou trajektorií mezi pruhy. V případě odchýlení od směru jízdy se spustí vizuální varování (zobrazení na displeji, blikající kontrolka) a začne vibrovat volant.

Systém sledování únavy řidiče

Při jízdě rychlostí alespoň 60 km/h systém sleduje směr jízdy vozu a varuje řidiče v případě, že „kličkuje“, například z důvodu únavy.

Automatické přepínání dálkových světel

Při jízdě rychlostí alespoň 40 km/h asistent dálkových světel automaticky přepíná mezi tlumenými a dálkovými světly v závislosti na okolním provozu a aktuálních světelných podmínkách. Suzuki Swift Sport asistent Světel

Adaptivní tempomat

Pokud před Swiftem Sport jede jiné vozidlo, adaptivní tempomat pomocí milimetrového radaru zjistí jeho přítomnost, přizpůsobí mu rychlost jízdy a udržuje bezpečný rozestup, nastavitelný ve třech stupních*. Pokud se jízdní pruh uvolní, adaptivní tempomat automaticky zrychlí na nastavenou rychlost (od 40 km/h do 160 km/h).

*Délka bezpečného rozestupu se liší v závislosti na rychlosti jízdy.