AUTOBOND GROUP a.s.

Asistenční služba

Asistenční služby SUZUKI Assistance

Při koupi nového vozu se všichni těšíme, jak si s novým vozem budeme jen užívat bezstarostný provoz. Jen málokdo si v tento okamžik připustí, že ho může zastavit nějaká závada nebo se stane účastníkem dopravní nehody, při které zůstane jeho vozidlo nepojízdné. V takovém případě asi každý rád využije služeb SUZUKI ASSISTANCE, které jsou standardně poskytovány k novému vozu na dobu tří let zdarma.

SUZUKI ASSISTANCE Vám zajistí opravu vozu na místě nebo zajistí odtah nepojízdného vozu do nejbližšího autorizovaného servisu SUZUKI. V případě, že by nebylo možno provést opravu v tentýž den, můžete využít doplňkových služeb jako je například zapůjčení náhradního vozidla, ubytování v hotelu nebo zajištění návratu do místa bydliště.

Tyto asistenční služby jsou poskytovány nejen na území České republiky, ale i na geografickém území Evropy a několika dalších vybraných států.

Asistence SARA

Suzuki dále nabízí svým zákazníkům i pozáruční asistenci ve stejném rozsahu, jako je pro vozidla v záruce. Autorizovaný servis vám rád zprostředkuje tuto asistenci na další období a vy tak můžete jezdit v klidu s jistotou, že pokud Vás na silnici něco nepříjemného potká, budete se vždy mít kam obrátit pro pomoc.

 

Kdy může být služeb SUZUKI Assistance využito

Služby SUZUKI Assistance je možné čerpat v případě, že se vozidlo stalo nepojízdným následkem poruchy vozidla. SUZUKI Assistance je možné využít nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Asistenční služby jsou poskytována na území České republiky a na geografickém území Evropy vč. evropské části Turecka, Islandu a španělské enklávy Ceuta, s výjimkou Běloruska, Moldávie, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruské federace a Ukrajiny. SUZUKI Assistance je možné využívat opakovaně.

Rozsah poskytovaných služeb

Oprava na místě
Opravy na místě jsou prováděny v případě drobných poruch, u kterých nepřesáhne doba potřebná ke zprovoznění vozidla 1 hodinu.
Odtah do nejbližšího autorizovaného servisu SUZUKI
Pokud oprava na místě není vhodná, bude vozidlo odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu SUZUKI.

Parkovné
Není-li možné v danou chvíli služby servisu využít, bude zabezpečeno dočasné odstavení vozidla na bezpečném místě, jeho uschování (včetně úhrady parkovného v délce až 2 dny) a následný odtah do autorizovaného servisu

Doplňkové asistenční služby

  • zapůjčení náhradního vozidla nebo
  • ubytování v hotelu nebo
  • pokračování v cestě/návrat do místa bydliště
  • repatriace neopraveného vozu ze zahraničí

Jak postupovat, když je potřebné využít služeb SUZUKI Assistance

Stane-li se vozidlo následkem poruchy nepojízdným, zákazník neprodleně kontaktuje telefonicky centrálu SUZUKI Assistance, která je k dispozici 24 hodin denně po celý rok

  •   283 002 816 - pro volání z České republiky
  • +420 283 002 816- pro volání ze zahraničí

Operátor SUZUKI Assistance rozhodne na základě uvedených informací o způsobu pomoci.