AUTOBOND GROUP a.s.

SWACE - Bezpečnost

Cestujte bez obav

Kdykoliv jedete s přáteli nebo se svými blízkými, pokročilé bezpečnostní systémy Vám pomáhají cestovat v klidu a bez obav o bezpečí. Asistenční systémy neustále sledují okolí vozu a vyhodnocují riziko případné nehody, kterému se snaží předejít. Usnadní Vám také parkování, udržení vozu v jízdním pruhu nebo jízdu v hustém provozu.

Inteligentní asistent pro jednoduché parkování (S‑IPA – Simple-Intelligent Parking Assist)

S‑IPA pomáhá řidiči zacouvat do kolmého i podélného stání nebo z parkovacího místa bezpečně vyjet. Pomocí zvukových a vizuálních pokynů a automatického ovládání volantu snižuje složitost celého manévru na nezbytné minimum. Systém využívá ultrazvukové senzory, které důkladně sledují velikost parkovacího místa a rozmístění překážek.

Asistent kolmého parkování

Zacouvání do kolmého parkovacího místa je s S‑IPA mnohem jednodušší a pohodlnější. Jakmile si vyberete preferované parkovací místo, stačí aktivovat S‑IPA, uvolnit brzdu a řídit se zvukovými a vizuálními pokyny. Systém vše zvládne za Vás, Vy se staráte jen o rychlost jízdy.

Asistent podélného parkování

Předkolizní bezpečnostní systém (PCS – Pre-Collision System)
PCS pomocí milimetrového radaru a kamery pod čelním sklem sleduje provoz před vozem. V případě hrozící srážky s vozidlem jedoucím vpředu na nebezpečí upozorní zvukovým signálem. Pokud se riziko srážky stále zvyšuje, systém začne automaticky naplno brzdit.

Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA – Lane Tracing Assist)
LTA Vás upozorní na hrozící neúmyslné opuštění jízdního pruhu. V případě potřeby pomáhá drobnými zásahy do řízení udržet se ve středu jízdního pruhu a předejít tak vybočení z vozovky. Součástí LTA je centrování do jízdního pruhu a sledování únavy řidiče.

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA – Road Sign Assist)
RSA pomocí kamery sleduje dopravní značky a jejich symboly zobrazuje na informačním displeji pro případ, že byste značku přehlédli nebo zapomněli její obsah. Systém rozpozná rychlostní omezení, zákaz průjezdu, obytnou zónu a její konec a další dopravní značky používané v Evropě.

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (DRCC – Dynamic Radar Cruise Control)
DRCC je navržen pro automatické udržování nastavené rychlosti v situacích, kdy je cesta vpředu volná. Pokud se v jízdním pruhu objeví jiné vozidlo, plynule zpomalí na jeho rychlost a udržuje bezpečný odstup. Vpředu jedoucí vozidlo umí následovat až do úplného zastavení a také se za ním znovu rozjet, přičemž stále udržuje bezpečný odstup.

Automatické přepínání dálkových světel (AHB – Automatic High-Beam)
AHB podle provozních podmínek a intenzity světla v okolí automaticky přepíná mezi potkávacími a dálkovými světly. Odpadá tak nepohodlné ruční přepínání světel i riziko oslnění ostatních řidičů.

Systém sledování mrtvého úhlu (BSM – Blind Spot Monitor)
BSM rozsvícením kontrolky ve zpětném zrcátku upozorňuje na přítomnost ostatních vozidel jedoucích v mrtvých úhlech v souběžných jízdních pruzích.

Systém sledování pohybu za vozem (RCTA – Rear Crossing Traffic Alert)
RCTA pomáhá předcházet nehodám při vyjíždění z parkovacího místa. Když se v nepřehledné situaci z boku blíží jiné vozidlo, systém na jeho přítomnost upozorní zvukovým signálem a rozblikáním kontrolky v zrcátku na příslušné straně.

Upozornění: Schopnost monokulární kamery a radaru s milimetrovými vlnami rozpoznat překážky, jízdní pruhy a dopravní značky má svá určitá omezení. V závislosti na povrchu vozovky nebo na počasí nemusí správně fungovat. Nespoléhejte se pouze na tento systém a vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy.