AUTOBOND GROUP a.s.

SWIFT - Bezpečnost

Nabitý chytrými technologiemi

Moderní doba vyžaduje moderní technologie, proto Swift přijíždí vybaven balíčkem Suzuki Safety Support. Mnoho různých pomocníků Vám pomůže řídit pohodlněji a bezpečněji. Díky nim je každá cesta příjemnější a hlavně pod kontrolou.

Pokročilý systém sledování provozu před vozem

Pokročilý systém sledování provozu před vozem s kombinací monokulární kamery, laserového senzoru a radaru s milimetrovými vlnami*

Monokulární kamera a laserový senzor pro sledování provozu jsou umístěny pod čelním sklem. Kamera je vhodná pro střední a velké vzdálenosti, navíc dokáže rozpoznávat chodce, laserový senzor se zase stará o detekci překážek na krátkou vzdálenost a funguje stejně ve dne jako v noci. Díky jejich kombinaci může být Swift vybaven autonomním brzděním, varováním před nechtěným opuštěním jízdního pruhu, automatickým přepínáním dálkových světel, systémem sledování únavy řidiče a systémem rozpoznávání dopravních značek. Radar s milimetrovými vlnami slouží adaptivnímu tempomatu.

  • Systém nouzového brzdění (DSBS)
  • Systém udržování v jízdním pruhu (LDP)
  • Varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu (LDW)
  • Systém sledování únavy řidiče (VSW)
  • Automatické přepínání dálkových světel
  • Adaptivní tempomat (ACC)
  • Systém rozpoznávání dopravních značek (TSR)

Pokročilý systém sledování provozu před vozem s radarem s milimetrovými vlnami

Radar neustále vysílá vlny a díky jejich odrazu dokáže rozpoznat nebezpečí hrozící srážky. Podle situace pomáhá řidiči zabránit nehodě nebo v případě velkého nebezpečí zasáhne automaticky. Radar slouží také adaptivnímu tempomatu.

  • Systém nouzového brzdění (RBS)
  • Adaptivní tempomat (ACC)

* Ve vozech vybavených současně radarem a kamerou s laserovým senzorem se kamera využívá pro nouzové brzdění a radar pro adaptivní tempomat.

Schopnost monokulární kamery, laserového senzoru a radaru s milimetrovými vlnami rozpoznat překážky, jízdní pruhy a dopravní značky má svá určitá omezení. V závislosti na povrchu vozovky nebo počasí nemusí správně fungovat. Nespoléhejte se pouze na tento systém a vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy.

 

Přednárazový systém s dvěma senzory – Dual Sensor Brake Support (DSBS)

Při jízdě Swift využívá přednárazový systém s dvěma senzory – kameru s monokulární optikou a laserový senzor, které sledují, zda nehrozí srážka s vpředu jedoucím vozem nebo chodcem. Při zjištění rizika systém podle situace reaguje jedním ze tří způsobů.

Systém nouzového brzdění – Radar Brake Support (RBS)

(za příplatek dostupný pro výbavy COMFORT a PREMIUM)

Při jízdě Swift využívá radaru s milimetrovými vlnami, který sleduje vpředu jedoucí vozidla. Při zjištění rizika systém podle situace reaguje jedním ze čtyř způsobů.


Systém udržování v jízdním pruhu (LDP – Lane Departure Prevention)

Tento systém využívá monokulární kameru ke sledování podélného značení na silnici. Jakmile zjistí, že hrozí neúmyslné opuštění jízdního pruhu, automaticky pomocí elektrického posilovače řízení pomůže řidiči udržet vůz v jízdním pruhu. Systém funguje v rozmezí rychlostí 60 až 160 km/h.

 

Varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu (LDW – Lane Departure Warning)

Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než přibližně 60 km/h a začne opouštět jízdní pruh bez aktivované směrovky, systém na tuto skutečnost řidiče upozorní vibrováním volantu a rozsvícením kontrolky na informačním displeji.

 

Systém sledování únavy řidiče (VSW – Vehicle Sway Warning)

Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než přibližně 60 km/h a kličkuje ze strany na stranu v jízdním pruhu, systém řidiče upozorní na únavu nebo ztrátu koncentrace varovným signálem a zobrazením na informačním displeji.

 

Asistent dálkových světel

Při jízdě rychlostí alespoň 40 km/h asistent dálkových světel podle aktuálního provozu automaticky přepíná mezi tlumenými a dálkovými světly (standard u vozů vybavených kamerou a laserovým senzorem).

Adaptivní tempomat

Pokud před Swiftem jede jiné vozidlo, adaptivní tempomat pomocí radaru s milimetrovými vlnami sleduje jeho vzdálenost a automaticky zachová jeden ze tří zvolených rozestupů. Vzdálenost mezi vozy záleží na rychlosti jízdy. Jestliže je pruh volný, systém udržuje rychlost nastavenou řidičem (od 40 km/h do 160 km/h).

Systém sledování mrtvého úhlu (BSM – Blind Spot Monitor)

Pro bezpečnou změnu jízdních pruhů při jízdě rychlostí nad 15 km/h je Swift vzadu vybaven dvěma radarovými senzory, které sledují ostatní vozidla v mrtvém úhlu na obou stranách. Pokud se jiné vozidlo přibližuje do sledované zóny nebo se již nachází v mrtvém úhlu, ve zpětném zrcátku na příslušné straně se rozsvítí varovná LED kontrolka. Jestliže řidič směrovkou indikuje změnu jízdního pruhu a hrozila by srážka, přidá se navíc zvukový signál.

* Délka rozestupu mezi vozy závisí na rychlosti jízdy.

 

Systém rozpoznávání dopravních značek (TSR – Traffic Sign Recognition)

Tento systém pomocí monokulární kamery sleduje dopravní značky. Pokud zaznamená nějaké omezení, například zákaz předjíždění nebo snížení povolené rychlosti, na informačním displeji se zobrazí symbol příslušné dopravní značky a řidič má tak přehled o tom, které značky minul. Pokud v daném úseku platí současně více omezení, displej dokáže zobrazit až tři různé značky najednou.

 

Zadní parkovací senzory

Při couvání sledují ultrazvukové senzory v nárazníku prostor za vozem. Po přiblížení se k překážce upozorní systém řidiče vzrůstajícím zvukovým signálem.

 

Systém sledování pohybu za vozem (RCTA – Rear Cross Traffic Alert)

Při couvání rychlostí do 8 km/h Swift pomocí dvou radarových senzorů umístěných vzadu sleduje prostor za vozem. Pokud se z boku blíží jiné vozidlo, systém řidiče na tuto skutečnost při vyjíždění z parkovacího místa upozorní. Současně se zobrazí varování na informačním displeji a spustí se zvukový signál. Díky této pomoci je vyjíždění z míst s omezeným výhledem bezpečnější.