AUTOBOND GROUP a.s.

Asistenční služba

Asistenční služby SUZUKI Assistance

Při koupi nového vozu se všichni těšíme, jak si s novým vozem budeme jen užívat bezstarostný provoz. Jen málokdo si v tento okamžik připustí, že ho může zastavit nějaká závada nebo se stane účastníkem dopravní nehody, při které zůstane jeho vozidlo nepojízdné. V takovém případě asi každý rád využije služeb SUZUKI ASSISTANCE, které jsou standardně poskytovány k novému vozu na dobu tří let zdarma.

Platnost služby SUZUKI Assistance začíná běžet dnem předání nového vozidla a je zákazníkům poskytována ZDARMA po dobu 3-let. Po uplynutí 3 let je možné asistenční službu SUZUKI Assistance prodloužit na další roky za speciálně zvýhodněných podmínek. Délka prodlužování asistečního krytí je omezena na 10 let od předání nového vozidla prvnímu zákazníkovi.

SUZUKI ASSISTANCE Vám zajistí opravu vozu na místě nebo zajistí odtah nepojízdného vozu do nejbližšího autorizovaného servisu SUZUKI. V případě, že by nebylo možno provést opravu v tentýž den, můžete využít doplňkových služeb jako je například zapůjčení náhradního vozidla, ubytování v hotelu nebo zajištění návratu do místa bydliště.

 

Kdy může být služeb SUZUKI Assistance využito

Služby SUZUKI Assistance je možné čerpat v případě, že se vozidlo stalo nepojízdným následkem poruchy vozidla. SUZUKI Assistance je možné využít nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Asistenční služby jsou poskytována na území České republiky a na geografickém území Evropy vč. evropské části Turecka, Islandu a španělské enklávy Ceuta, s výjimkou Běloruska, Moldávie, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruské federace a Ukrajiny. SUZUKI Assistance je možné využívat opakovaně.

Rozsah poskytovaných služeb

Oprava na místě
Opravy na místě jsou prováděny v případě drobných poruch, u kterých nepřesáhne doba potřebná ke zprovoznění vozidla 1 hodinu.
Odtah do nejbližšího autorizovaného servisu SUZUKI
Pokud oprava na místě není vhodná, bude vozidlo odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu SUZUKI.

Parkovné
Není-li možné v danou chvíli služby servisu využít, bude zabezpečeno dočasné odstavení vozidla na bezpečném místě, jeho uschování (včetně úhrady parkovného v délce až 2 dny) a následný odtah do autorizovaného servisu

Doplňkové asistenční služby

  • zapůjčení náhradního vozidla nebo
  • ubytování v hotelu nebo
  • pokračování v cestě/návrat do místa bydliště
  • repatriace neopraveného vozu ze zahraničí

Jak postupovat, když je potřebné využít služeb SUZUKI Assistance

Stane-li se vozidlo následkem poruchy nepojízdným, zákazník neprodleně kontaktuje telefonicky centrálu SUZUKI Assistance, která je k dispozici 24 hodin denně po celý rok

  •   283 002 816 - pro volání z České republiky
  • +420 283 002 816- pro volání ze zahraničí

Operátor SUZUKI Assistance rozhodne na základě uvedených informací o způsobu pomoci.